Toegangsvoorwaarden

Toegangsvoorwaarden SwaanzinnigFestival

Zaterdag 30 + zondag 31juli 10-19uur

– Toegang tot terrein uitsluitend na betaling entree bij de kassa. Eenmaal gekochte kaarten worden niet retour genomen.
– Op verzoek dient u op het terrein uw toegangsbewijs te laten zien.
– Kinderen uitsluitend toegang onder begeleiding en toezicht volwassene.
– Maximaal 6 kinderen per volwassene.
– U bent zelf verantwoordelijk voor uw kinderen en hun gedrag.
– Kinderen moeten onder toezicht van ouderen blijven.
– Groepen met uitsluitend jeugd (12 – 21jaar), dus zonder volwassen begeleiding hebben geen toegang. Dit helaas door slechte ervaringen uit het verleden…
– Betreding op eigen risico.
– Deelname aan spellen/ activiteiten / gebruik attributen is op eigen risico.
– De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen / verwondingen ed.
– Schade door vandalisme zullen wij verhalen op de daders.
– Huisdieren zijn om diverse redenen NIET toegestaan (m.u.v. officiële hulphonden)
– Afval in de afvalbakken.
– Toegang tot 1½ uur voor sluitingstijd.
– Eigen consumpties* zijn toegestaan.
*het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken mee te nemen.
– Geen verkopen en schenken van alcoholische dranken aan personen onder de 18jaar.
– Wij zijn te allen tijde gerechtigd om personen de toegang te weigeren, dan wel personen te verwijderen zonder restitutie van entreegelden.
– Verloren voorwerpen die niet voor 1 november zijn opgehaald worden geschonken aan een goed doel.
– Klachten svp zo snel mogelijk aan ons doorgeven, wij kunnen er dan nog wat mee doen.
– Het kan voorkomen dat wij tijdens uw bezoek foto’s of filmopnamen maken voor publicitaire doeleinden. U kunt geen aanspraak maken op welke vorm van copyright, beeldrecht of vergoeding.
– Geschillen kunt u uitsluitend oplossen met de organisatie, niet met medewerkers.
– Het SwaanzinnigFestival is een initiatief van Speelpark deSwaan.

BIJ HET BETREDEN VAN ONS TERREIN GAAT U AKKOORD MET DEZE TOEGANGSREGELS.

OUDKARSPEL  juli 2022